ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม "วิธีดำเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก" จำนวน 70 เล่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 19,250 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการและแผนงาน)

สร้างเมื่อ 11/03/2024 10:34