ประกาศผู้ชนะจัดซื้อบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปจากกัญชา กัญชง และกระท่อม จำนวน 4 ร้ายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 425,860 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 11/03/2024 10:28