ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อฮาร์ดดิส์ก เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovoหมายเลขครุภัณฑ์ 100000003714 เป็นเงิน 1,284 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันการแพทย์แผนไทย)

สร้างเมื่อ 08/03/2024 17:26