ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ และเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ เป็นเงินทั้งสิ้น 38,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 08/03/2024 17:25