ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัตถุดิบกัญชา เป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 07/03/2024 15:12