ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขนขยะกากสมุนไพร ประจำเดือน มีนาคม 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 5,625 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 07/03/2024 14:58