ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 34,775 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 07/03/2024 14:57