ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-31 มี.ค. 2567 (นางสาวประติมากร หว่างเชื้อ) เป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 07/03/2024 14:52