ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมแผ่นฝ้าห้องสำนักงาน อาคาร 2 ชั้น 7 ภายในวงเงิน 18,300 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 05/03/2024 16:41