ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำดีและฝ้าเพดานห้องผู้อำนวยการกองกฎหมาย อาคาร 3 ชั้น 5 และห้องผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 ภายในวงเงิน 19,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 05/03/2024 16:39