ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 19-29 ก.พ. 2567 (นางสาวปภาดา รักษาราษฎร์) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 23/02/2024 15:57

Powered By EmbedPress