ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาผลิตและจัดทำชุดผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบ จำนวน 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 488,241 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 23/02/2024 15:53

Powered By EmbedPress