ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพลาสเตอร์ปิดแผล กันน้ำ เป็นเงินทั้งสิ้น 214,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

สร้างเมื่อ 21/02/2024 11:11

Powered By EmbedPress