ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือ Traditional Medicine Systems of BIMSTEC Member States -2023 Report พร้อมออกแบบรูปเล่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 232,725 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชการและแผนงาน)

สร้างเมื่อ 02/02/2024 16:24

Powered By EmbedPress