ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างออกแบบและพิมพ์แผ่นพับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 21 เป็นเงินทั้งสิ้น 46,812.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชการและแผนงาน)

สร้างเมื่อ 08/02/2024 16:21

Powered By EmbedPress