กรมการแพทย์แผนไทยฯ เชิญชวนประชาชน เสนอพื้นที่ที่มีสมุนไพรหายาก หรือเสี่ยงสูญพันธุ์ เพื่ออนุรักษ์ถิ่นกำเนิดสมุนไพร

สร้างเมื่อ 12/02/2024 14:44