ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการที่เป็นบัญชีของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย

สร้างเมื่อ 12/10/2023 09:08