ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย

สร้างเมื่อ 14/06/2024 13:38