ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โดยวิธีการสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สร้างเมื่อ 24/05/2024 13:18