ประกาศฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ และนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

สร้างเมื่อ 01/05/2024 16:15