ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ

สร้างเมื่อ 17/04/2024 19:15