ข้อกำหนดการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)


     DTAM สร้างเเอพลิเคชัน Nuad Thai โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเเละการคิดค่าบริการใด ๆ โดยการทำงานของเเอพลิเคชันนี้เป็นการให้บริการโดย DTAM หน้านี้ใช้เพื่อให้ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเกี่ยวกับนโยบายของเราเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล การใช้งานแะการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากใครตัดสินใจใช้บริการของเรา

      หากคุณเลือกที่จะใช้บริการของเรา เเสดงว่าคุณได้ทำการยอมรับนโยบายการเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กล่าวมาเเล้ว ณ ที่นี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมนั้นถูกใช้สำหรับการเข้าใช้บริการและปรับปรุงบริการ โดยเราจะไม่ใช้หรือแบ่งปันข้อมูลของคุณกับใครยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

      ข้อกำหนดที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเช่นเดียวกับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราซึ่งสามารถเข้าใช้บริการเเอพลิเคชัน Nuad Thai ยกเว้นในกรณีที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

      DTAM built the Nuad Thai app as a Free app. This SERVICE is provided by DTAM at no cost and is intended for use as is.

      This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.

      If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy. 

     The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at Nuad Thai app unless otherwise defined in this Privacy Policy.


การเก็บข้อมูลเเละการใช้งาน (Information Collection and Use)

เพื่อพัฒนาการใช้งานที่ดีขึ้นดี ขณะใช้บริการของเราเราอาจต้องการให้คุณให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้กับเรา ข้อมูลที่เราร้องขอจะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณและจะไม่ถูกรวบรวมโดยเราในทางใดทางหนึ่ง

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information. The information that we request will be retained on your device and is not collected by us in any way. The app does use third party services that may collect information used to identify you.


การบันทึกข้อมูล (Log Data)

เราต้องการแจ้งให้คุณทราบว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้บริการของเราในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในแอพเราจะรวบรวมข้อมูลและข้อมูล บนโทรศัพท์ของคุณที่เรียกว่า Log Data ข้อมูลบันทึกนี้อาจรวมถึงข้อมูลเช่นที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลของอุปกรณ์ (“ IP”) ชื่ออุปกรณ์รุ่นระบบปฏิบัติการการกำหนดค่าแอปเมื่อใช้บริการของฉันเวลาและวันที่ที่คุณใช้บริการและสถิติอื่น ๆ

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing my Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.


คุ้กกี้ (Cookies)

คุกกี้คือไฟล์ที่มีข้อมูลขนาดน้อยซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เป็นตัวระบุเฉพาะที่ไม่ระบุตัวตน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณจากเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมและถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ของคุณ

บริการนี้ไม่ได้ใช้“ คุกกี้” ดังกล่าว อย่างไรก็ตามแอพลิเคชัน Nuad Thai อาจใช้รหัสขององค์กรภายนอก ที่มีการใช้ "คุกกี้" เพื่อรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงบริการของพวกเขา คุณมีตัวเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้เหล่านี้และรู้ว่าเมื่อใดที่มีการส่งคุกกี้ไปยังอุปกรณ์ของคุณ หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ของเราคุณอาจไม่สามารถใช้บางส่วนของบริการนี้

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device's internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.


ผู้ให้บริการ (Service Providers)

เราอาจมีการใช้บริการขององค์กรภายนอกและบุคคลภายนอกเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้:

เพื่ออำนวยความสะดวกบริการของเรา;
เพื่อให้บริการในนามของเรา
เพื่อดำเนินการบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการ; หรือ
เพื่อช่วยเราวิเคราะห์การใช้บริการของเรา
เราต้องการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่าบุคคลที่สามเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เหตุผลคือการทำงานที่ได้รับมอบหมายในนามของเรา อย่างไรก็ตามพวกเขามีหน้าที่ต้องไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

To facilitate our Service;
To provide the Service on our behalf;
To perform Service-related services; or
To assist us in analyzing how our Service is used.
We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.


ความปลอดภัย (Security)

เราให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะใช้วิธีการที่เป็นที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์ในการปกป้องข้อมูล แต่โปรดจำไว้ว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ปลอดภัยและเชื่อถือได้ 100% และเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัย

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and We cannot guarantee its absolute security.

 

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น (Links to Other Sites)

บริการนี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ หากคุณคลิกที่ลิงค์ดังกล่าวคุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์นั้น โปรดทราบว่าเราไม่ได้ดำเนินการเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้ ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้ ฉันไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามใด ๆ

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, I strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. I have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (Changes to This Privacy Policy)

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว ดังนั้นคุณควรตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลทันทีหลังจากโพสต์ในหน้านี้

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.


ติดต่อเรา (Contact Us)

หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.