รหัสยาแผนไทย 24 หลัก
สถาบันการแพทย์แผนไทย 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ครั้ง 

ประจำเดือน

จำนวนรายการรหัสยาที่กำหนด

จำนวนรายการรหัสยาที่ยกเลิก

หมายเหตุ

เดี่ยว

ตำรับ

รวม

เดี่ยว

ตำรับ

รวม

ครั้งที่1

ประจำเดือน
มิ.ย. 2554

9372

26820

36192

6

 0

6

My Downloads

ครั้งที่2

ประจำเดือน
ก.ย. 2554

55

91

146

1

1

2

My Downloads

ครั้งที่3

ประจำเดือน
ต.ค. 2554

40

67

107

1

 0

1

My Downloads

ครั้งที่4

ประจำเดือน
พ.ย. 2554

20

62

82

0 0 0

My Downloads

ครั้งที่5

ประจำเดือน
ธ.ค. 2554

45

67

112

0

5

5

My Downloads

ครั้งที่6

ประจำเดือน
ม.ค. 2555

3

6

9

0 0 0

My Downloads

ครั้งที่7

ประจำเดือน
มี.ค. 2555

16

14

30

0 0 0

My Downloads

ครั้งที่8

ประจำเดือนเม.ย. 2555

14

29

43

0 0 0

My Downloads

ครั้งที่9

ประจำเดือน
พ.ค. 2555

26

47

73

4

5

9

My Downloads

ครั้งที่10

ประจำเดือน
มิย. 2555

18

44

62

8

3

11

My Downloads

ครั้งที่11

ประจำเดือน
ก.ค. 2555

28

37

65

0 0 0

My Downloads

ครั้งที่12

ประจำเดือน
ส.ค. 2555

19

53

72

3

3

My Downloads

ครั้งที่13

ประจำเดือน
ก.ย. 2555 

0

5

5

0 0 0

My Downloads

ครั้งที่14

ประจำเดือน
ต.ค.2555 

17

32

49 

0 0 0

My Downloads

ครั้งที่15 

ประจำเดือน ธ.ค.2555

12

16

28

2

1

3

My Downloads

ครั้งที่16 

ประจำเดือน ม.ค.2556

11

43

54

2

25

27

My Downloads

ครั้งที่17

ประจำเดือน ก.พ.2556

 8

17

25

 0

 2

My Downloads

ครั้งที่18

ประจำเดือน มี.ค.2556 

 1

 7

 1

0

 1

My Downloads

ครั้งที่19

ประจำเดือน เม.ย.2556 

 24

33

 2

 1

 3

My Downloads

ครั้งที่20 

ประจำเดือน พ.ค.2556

6

43

49

0

1

1

My Downloads

ครั้งที่21

ประจำเดือน มิ.ย.2556 

16

16

32

10

1

11

My Downloads

ครั้งที่22

ประจำเดือน ก.ค.2556 

2

7

9

0

1

1

My Downloads

ครั้งที่23

ประจำเดือน ต.ค.2556 

10

8

18

0

1

1

My Downloads

ครั้งที่24

ประจำเดือน พ.ย.2556 

38

24

62

 1

1

2

My Downloads

ครั้งที่25

ประจำเดือน มี.ค.2557

21

29

50

1

0

1

ครั้งที่26

ประจำเดือน ก.ย.2557

 34

139 

 173

 17

 23

 40

ครั้งที่27

ประจำเดือน ธ.ค.2557

11

3

14

9

2

11

ครั้งที่28

ประจำเดือน มี.ค.2558

30

93

123

3

6

9

ครังที่29

ประจำเดือน มิ.ย.2558

28

58

86

7

9

16

ครั้งที่30

 ประจำเดือน ส.ค.2558

10

64

74

0

0

0

ครั้งที่31

ประจำเดือน ม.ค.2559

6

54

60

3

12

15

ครั้งที่32

ประจำเดือน เม.ย.2559

0

0

0

0

0

0

ครั้งที่33

ประจำเดือน พ.ค.2559

0

0

0

0

0

0

ครั้งที่34

ประจำเดือน มิ.ย.2559

0

0

0

0

0

0

ครั้งที่35

 ประจำเดือน ก.ค.2559

0

0

0

0

0

0

ครั้งที่36

 ประจำเดือน ส.ค.2559

3

32

35

0

0

0

 ครั้งที่37

 ประจำเดือน ก.ย.2559

0

0

0

0

0

0

 ครั้งที่38

ประจำเดือน ต.ค.2559

31

31

62 

 0

0

ครั้งที่39

ประจำเดือน พ.ย.2559

0

0

0

0

0

0

ครั้งที่40

ประจำเดือน ธ.ค.2559

0

0

0

0

0

0

ครั้งที่41

ประจำเดือน ม.ค.2560

0

0

0

0

0

0

ครั้งที่42

ประจำเดือน ก.พ.2560

0

0

0

0

0

0

ครั้งที่43

 ประจำเดือน
 มี.ค.2560

62

244

306

9

22

31

My Downloads

 ครั้งที่44 

ประจำเดือน เม.ย.2560

0

0

0

0

0

0

My Downloads

 ครั้งที่45 

ประจำเดือน พ.ค.2560

0 0 0 0 0 0 My Downloads

ครั้งที่46

ประจำเดือน มิ.ย.2560

0 0 0 0 0 0 My Downloads

ครั้งที่47

ประจำเดือน ก.ค.2560 0 0 0 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่48 ประจำเดือน ส.ค.2560 0 0 0 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่49 ประจำเดือน ก.ย.2560 0 0 0 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่50 ประจำเดือน ต.ค.2560 0 0 0 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่51 ประจำเดือน พ.ย.2560 75 221 296 5 8 13 My Downloads

ครั้งที่52

ประจำเดือน ธ.ค.2560 0 0 0 0 0 0 My Downloads

รวม

10097

 28546

38643

96

130

226

 ข้อมูลครั้งที่ 1-52
arrow65Download


คู่มือบัญชียาแผนไทยสำหรับโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขพุทธศักราช 2553 Adobe-PDF 

คู่มือรหัสยาแผนไทยสำหรับโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข Adobe-PDF

แบบฟอร์มการขอรหัสยาแผนไทย 24 หลัก Microsoft Excel New icons_10

ขั้นตอนการขอรหัสยาแผนไทย 24 หลัก Adobe-PDF New icons_10

แผนผัง การกำหนดรหัสยาแผนไทย 24 หลัก Adobe-PDF New icons_10

 

 

 

 

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

old webfeedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook