โครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย

 arrow65 กำหนดการฝึกอบรม update

 arrow65 หนังสือแจ้งเวียน กำหนดการอบรมทางไกลฯ เพิ่มเติม  update

...................................................................................


arrow65 ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ธันวาคม 2556)

เอกสารประกอบการเรียน

arrow47เส้นประธานสิบclick0

arrow47นวดไทยพื้นฐานclick0

arrow47เส้นพื้นฐาน สัญญาณ นวดไทยบำบัด click0

arrow47ใบรายชื่อผู้เข้าอบรม click0

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 1 click0

 

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 มกราคม 2557)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 2 click0

 

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 3 (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557)

เอกสารประกอบการเรียน

arrow47ลม/วาตะ/วาโย ในการแพทย์แผนไทยดั้งเดิม click0

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 3 click0

...................................................................................


arrow65 ครั้งที่ 4 (วันที่ 7 มีนาคม 2557)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 4 click0 

...................................................................................


arrow65 ครั้งที่ 5 (วันที่ 21 มีนาคม 2557)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 5 click0 

...................................................................................


arrow65 ครั้งที่ 6 (วันที่ 2 เมษายน 2557)

 เอกสารประกอบการเรียน

arrow47โรคผู้สูงอายุและระบบประสาท click0 

arrow47โรคผู้สูงอายุและระบบประสาท (Slide อบรม) click0 

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 6 click0 

...................................................................................


arrow65 ครั้งที่ 7 (วันที่ 21 เมษายน 2557)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 7 click0 

...................................................................................


arrow65 ครั้งที่ 8 (วันที่ 14 พฤษภาคม 2557)

 เอกสารประกอบการเรียน

arrow47โรคผู้สูงอายุและระบบประสาท click0 

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 8 click0 

...................................................................................


arrow65 ครั้งที่ 9 (วันที่ 26 พฤษภาคม 2557)

 เอกสารประกอบการเรียน

arrow47โรคโลหิตสตรี click0 

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 9 click0 

...................................................................................


arrow65 ครั้งที่ 10 (วันที่ 11 มิถุนายน 2557)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 10 click0 

...................................................................................


arrow65 ครั้งที่ 11 (วันที่ 25 มิถุนายน 2557)

 เอกสารประกอบการเรียน

arrow47โยคะบำบัด click0 

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 11 click0 

...................................................................................


arrow65 ครั้งที่ 12 (วันที่ 9 กรกฎาคม 2557)

 เอกสารประกอบการเรียน

arrow47โรคสตรี click0 

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 12 click0

...................................................................................


arrow65 ครั้งที่ 13 (วันที่ 23 กรกฎาคม 2557)

 เอกสารประกอบการเรียน

arrow47สมาธิบำบัดเพื่อการเยียวยา click0  

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 13 click0 

...................................................................................


arrow65 ครั้งที่ 14 (วันที่ 6 สิงหาคม 2557)

 เอกสารประกอบการเรียน

arrow47โรคผิวหนัง ผื่นคัน น้ำเหลืองเสีย click0  

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 14 click0 

...................................................................................


arrow65 ครั้งที่ 15 (วันที่ 27 สิงหาคม 2557)

 เอกสารประกอบการเรียน

arrow47เบาหวาน (มธุระปรเมหะ) click0  

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 15 click0 

...................................................................................

 

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook