มหกรรมสมุรไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15

ประกาศหลักสูตรฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทยที่สนับสนุนให้จัดอบรมและรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ผ่านการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย 

 

1.หลักสูตรฝึกอบรมด้่านการแพทย์แผนไทยที่สนับสนุนให้จัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพในระบบบริการสุขภาพ จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

arrow471.1หลักสูตรการฝึกฝนประสบการณ์งานเวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  click0

arrow471.2หลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน click0

arrow471.3หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ยาแผนไทยและยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (First Line Drug) click0

arrow471.4หลักสูตรการคัดกรองการให้บริการการแพทย์แผนไทยคู่ขนานแผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐ (OPD คู่ขนาน) click0

 

2.รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ผ่านการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ข) สาขาการแพทย์แผนไทย จำนวน 18 แห่ง และสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 9 แห่ง รวมทั้งสิ้น 27 ที่มีความพร้อมสนับสนุนในการจัดฝึกอบรม

arrow47รายละเอียดเพิ่มเติม click0

 

 

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

old webfeedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook