กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

ประโยชน์การนวด
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูนาดใหญ่
ประโยชน์การนวด
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูนาดใหญ่
ประโยชน์การนวด
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูนาดใหญ่
ประโยชน์การนวด
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูนาดใหญ่
ประโยชน์การนวด
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูนาดใหญ่
ประโยชน์การนวด
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูนาดใหญ่
ข้อควรระวังในการนวด
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูนาดใหญ่
คลินิกแพทย์แผนไทยเปิดบริการแล้ว!!
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูนาดใหญ่
01  02 03  10 
05   08 11   09
ครีมพริก
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูนาดใหญ่
น้ำยาอุทัย
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูนาดใหญ่
น้ำมันไพร
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูนาดใหญ่
กล้วย
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูนาดใหญ่
ขมิ้นชัน
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูนาดใหญ่
ยาแก้ไอ
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูนาดใหญ่
ยาเหลืองปิดสมุทร
คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูนาดใหญ่


links3 1  link g1  link g3  link g4  link g5  link g6  link g7  link g8