แบบฟอร์มเสนอโครงการเพื่อรับการพิจารณา

arrow65แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณา AF 01-006 click0
arrow65แบบรายงานการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก AF 01-009 click0
arrow65หนังสือรับรองจากคณะผู้วิจัย AF 02-009 click0
arrow65หนังสือแสดงความยินยอมหรืออนุญาตของสถาบันที่ทำการศึกษาวิจัย AF 03-009 click0
arrow65แบบแสดงรายการ/ประมาณการค่าใช้จ่ายในการวิจัย AF 04-009 click0
arrow65เอกสารแนะนำสำหรับอาสาสมัคร AF 05-009 click0
arrow65ใบยินยอมด้วยความสมัครใจ

AF 06-009 click0

 

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook