แบบฟอร์มการรายงานภายหลังการอนุมัติโครงการ


arrow65แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย AF 07-009 click0
arrow65แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย AF 02-006 click0
arrow65แบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ AF 01-013 click0
arrow65แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด AF 01-016 click0
arrow65แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ AF 01-017 click0
arrow65แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง AF 02-017 click0

 

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook