โครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2562

 

กำหนดการฝึกอบรม

โครงการอบรมทางไกลฯ

แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม

ข้อปฏิบัติในการเข้าอบรม

หนังสือเชิญเข้ารับการอบรมโครงการอบรมทางไกลฯ

สารคดีชุดบันทึกภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทย 15 พื้นที่

หนังสือดีเด่น กองคุ้มครองฯ

หนังสือตลาดความรู้ฯ 18 หลักสูตร

การใช้ยาสมุนไพรสุมกระหม่อม รพ.สต.บ้านกลาง กระบี่


 

 ครั้งที่ 6

วิธีการตรวจ วินิจฉัยกลุ่มอาการทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา (กรณีศึกษา)

(วันที่ 10 กันยายน 2562)

การตั้งตำรับยากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

(วันที่ 11 กันยายน 2562)

 เอกสารประกอบการอบรม

 VDO การอบรมทางไกล ครั้งที่ 6

 

ครั้งที่ 5

วิธีการตรวจ วินิจฉัยกลุ่มอาการไข้และการตั้งตำรับยากลุ่มอาการไข้

(วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562)

 เอกสารประกอบการอบรม

 เอกสารประกอบการอบรม (เพิ่มเติม)

 VDO การอบรมทางไกล ครั้งที่ 5

 

ครั้งพิเศษ

การให้ความรู้เรื่อง ตารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงอยู่ (16 ตำรับ)

(วันที่ 18-19 มิถุนายน 2562)

 ตำหรับยาที่ใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบ (อาจารย์ชัยพร กลิ่นจันทร์)

 เอกสารประกอบการอบรม

 VDO การอบรมทางไกล

 

ครั้งที่ 4

วิธีการตรวจ วินิจฉัยกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ (กรณีศึกษา)

(วันที่ 7 พฤษภาคม 2561)

การตั้งตำรับยาการตั้งตำรับยากลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ

(วันที่ 8 พฤษภาคม 2561)

 เอกสารประกอบการอบรม

 VDO การอบรมทางไกล ครั้งที่ 4

 

ครั้งที่ 3

วิธีการตรวจ วินิจฉัยกลุ่มอาการทางเดินอาหาร(กรณีศึกษา)

(วันที่ 12 มีนาคม 2561)

การตั้งตำรับยาการตั้งตำรับยากลุ่มอาการทางเดินอาหาร

(วันที่ 13 มีนาคม 2561)

 เอกสารประกอบการอบรม 1

 เอกสารประกอบการอบรม 2

 เอกสารประกอบการอบรม 3

VDO การอบรมทางไกล ครั้งที่ 3

 

ครั้งที่ 2

วิธีการตรวจ วินิจฉัย กลุ่มอาการไหลเวียนเลือด(กรณีศึกษา)

(วันที่ 8 มกราคม 2562)

การตั้งตำรับยากลุ่มอาการไหลเวียนเลือด

(วันที่ 9 มกราคม 2562)

 เอกสารประกอบการอบรม 1

 เอกสารประกอบการอบรม 2

VDO การอบรมทางไกล ครั้งที่ 2

 

ครั้งที่ 1

วิธีการตรวจ วินิจฉัย โรคกลุ่มอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ(กรณีศึกษา)

(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561)

การตั้งตำรับยาโรคกลุ่มอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)

 เอกสารประกอบการอบรม

  VDO การอบรมทางไกล ครั้งที่ 1

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook