สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการใช้จ้ายงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

Loading...

 

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

Loading...

 

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook