แนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1

วารสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Ganja knowledge 1

Ganja knowledge 1

Seed Magazine

การแพทย์พื้นบ้านกับการใช้สมุนไพร ในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

การศึกษาภูมิปัญญาการนวดพื้นบ้าน 4 ภาค

คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคองแบบบูรณาการ

คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคองแบบบูรณาการ