ละครป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

 

arrow47ตอนที่ ๑ ไม่มีวัน...หมดอายุ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตนมโรงเรียน click0

arrow47ตอนที่ ๒ เฟส ๑ ตึก ๑๓ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ click0

arrow47ตอนที่ ๓ ขอเสียงหน่อย นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง click0

arrow47ตอนที่ ๔ ติดชัวร์-ติดชั่ว นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการสอบบรรจุครู click0

arrow47ตอนที่ ๕ โฉด-เลว-ดี นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ click0

arrow47ตอนที่ ๖ โจร-กรรม นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตของอดีตปลัดกระทรวงคมนาคม (นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม) click0

arrow47ตอนที่ ๗ ตะบันไฟ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตรถดับเพลิง click0

arrow47ตอนที่ ๘ เภ-สัตย์ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อยา click0

arrow47ตอนที่ ๙ กรรมติดล้อ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตรถหรู click0

arrow47ตอนที่ ๑๐ ต้นกล้า นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการรับจำนำข้าว click0

 

arrow65 ติดตามทั้งหมดใน youtube (playlist) click0

 

          ขอขอบคุณสำนักงาน ป.ป.ช. สำหรับการเผยแพร่ บนเว็ปไซต์

 

Pin It
facebook