การคำนวนราคากลางการจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านนักวิชาการคอมพิเตอร์ของสำนักข้อมูลและประเมินผล (จ้างตรง) โดยวิธีพิเศษ


 

 

 

arrow47รายละเอียดเพิ่มเติม click0