ประกาศราคากลางและสอบราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ(โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน)


 

 

arrow47รายละเอียดเพิ่มเติม click0