ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบภาพและเสียงห้องประชุม


 

arrow47รายละเอียดเพิ่มเติม click0