ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโรงพักขยะ

 

 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

arrow471.ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโรงพักขยะ click0

arrow472.แบบ ปร.4 click0

arrow473.แบบ ปร.5 click0

arrow474.แบบ ปร.6 click0