ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เดิม(ยศเส) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ


 


รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

arrow471.ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) click0

arrow472.เอกสารประกวดราคา click0

arrow473.แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง click0

arrow474.ใบประมาณอาคารหมายเลข1(ราคากลาง) click0

arrow475.รายการจุดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ click0

 

 

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook