ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร เป็นโรงงานผลิตยาแผนโบราณต้นแบบมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

arrow47ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร click0