ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถจำนวน 7 คัน เพื่อจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับขีดสมถรรนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร

 

 

arrow47รายละเอียดเพิ่มเติม click0

 

 

Pin It
facebook