วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนหน่วยงาน สมาคม องค์กรต่าง ๆ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ครบรอบ 80 ปี พร้อมจัดพิธีสดัปกรณ์และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ที่ล่วงลับไปแล้ว และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จากนั้น นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดป้ายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ บริเวณลานพระศรีมหาโพธิ์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

 

pr1766-29112565

 

Pin It
facebook