วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

pr1761-24112565

 

Pin It
facebook