วันที่ 21 กันยายน 2565 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม The 10th Forum on Traditional Medicine and Indigenous Medicine in Grater Mekong Sub – region and the 3rd Academic Conference on Traditional Medicine in the Lancang – Mekong River Basin ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) โดยมี ศ.ดร.ภก.ชยันต์ พิเชียรสุนทร ราชบัณฑิต ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาจารย์เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ อดีตผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ซึ่งมี ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย เป็นผู้นำเสนอ Country Report of Thailand ,Topic is The Protection and Promotion of Thai Traditional and Indigenous Medicine ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr1686-21092565

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook