วันที่ 15 กันยายน 2565 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา (กมธ.อว.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า วุฒิสภา ซึ่งมี นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการและประสานงานความคืบหน้าเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมรับมอบรางวัลในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม 402 – 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) กรุงเทพมหานคร

 

pr1684-21092565