วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตอบโต้ข่าวปลอมด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ผู้บริหาร และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย และทางระบบ Zoom Cloud Meeting

 

pr1621-09052565