วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดพิธีและแถลงข่าว โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ ประจำปี 2565 ซึ่งมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงาน และใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนกำหนดเป้าหมาย ให้เกิดการผลักดันให้มีการพัฒนา ส่งเสริมสติปัญญาลัความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยในแต่ละจังหวัดอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยมี นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

 

pr1620-09052565