วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมการบูร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

pr1619-09052565