วันที่ 10 มกราคม 2565 นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมจัดทำร่าง Clinical Practice Guideline (CPG) การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร สำหรับผู้ป่วยโควิด 19 (โอมิครอน) กลุ่มสีเขียว/กลุ่มเสี่ยง/ผู้ป่วยโฮมไอโซเลชั่น ร่วมด้วย นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์กุลธนิต วนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกองการแพทย์ทางเลือก ชั้น 7 อาคาร 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Clund Meetings

 

pr1507-11012565