วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การให้ความรู้ตามกฎ กพ. มาตรา 63 ว่าด้วยการย้าย การโอน การเลื่อน ข้าราชการพลเรือนสามัญ” โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บุคลากรกรม ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ซึ่งมีดร.ภาวนา คุ้มตระกูล เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr1498-17122564

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook