วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กร และติดตามกำกับตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) โดยมีผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บุคลากรกรม ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งมี นางวงเดือน จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน และชี้แจง “กรอบตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน และรายละเอียดเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565” โดยมีวิทยากรร่วมบรรยายดังนี้ นางกรุณา ทศพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ชี้แจง "ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การประเมินระบบราชการ 4.0 และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" และนายเจตสิก โพธิ์พันธุ์ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ความก้าวหน้าและการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล Management Cockpit” ณ ห้อง Terrace ชั้น 9 โรงแรมไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

 

pr1497-16122564

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook