วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยนายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการชม ชิม ช็อป T2C Shop อาคารกัญญามาศ (อาคารแพทย์แผนไทย) จากนั้นเยี่ยมชมการดำเนินงานในคลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย สาขาเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยมี พทป.ศราวุฒิ อิสโร หัวหน้าหน่วยบริการประจำโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้นำเสนอ “สรุปผลการดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์” ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

 

pr1483-02122564